г. Одесса, ул. Семинарская, 26/28, кв. 21 (напротив Fontan Sky center)

Петровская Наталья Владимировна, мобильный телефон: 063-425-77-70, e-mail: pnpetrovska2@gmail.com

Петровский Владимир Миронович, мобильный телефон: 050-316-77-70, e-mail: notariuspvm@gmail.com

Viber: 063-755-49-44   skype — pnpetrovska   facebook: @not.od.ua

время работы: пн-пт — 09:00 — 18:00    сб — 10:00-16:00 вс — 11:00-15:00

телефоны конторы: 063-425-77-70, 050-316-77-70, 073-318-05-77

Публикации

Правове регулювання відносин між нотаріусом та агентством нерухомості

Надаємо для ознайомлення лист Нотаріальної палати України на звернення фізичної особи — учасника правочину.  

Читати повністю

Оренда (найм) житлової нерухомості

Актуальним питанням на теперішній час для великої кількості громадян, є питання передачі (прийому) в найм житлової нерухомості: квартир, кімнат, житлових будинків. Як забезпечити власнику житла гарантії зберігання належного йому об’єкта нерухомості та відшкодування збитків у випадку псування майна? Як захистити права наймача та забезпечити виконання домовленостей із наймодавцем у термін користування орендованим житлом? Які податкові […]

Читати повністю

Оформлення згоди батьків на виїзд дітей за кордон

Обов’язковість оформлення нотаріально посвідченої  згоди батьків (одного з батьків) при виїзді з України громадян, які не досягли 16-ти річного віку, передбачена » Правилами перетинання державного кордону громадянами України». Текст згоди викладається на нотаріальному бланку, підписується особою, яка надає дозвіл на виїзд. Справжність підпису  особи засвідчується нотаріусом. В тексті згоди зазначається держава прямування, відповідний  часовий проміжок  […]

Читати повністю

Посвідчення договору купівлі — продажу автомобіля

Договір посвідчується нотаріусом після перевірки цивільної правоздатності та дієздатності сторін договору, подання документів які підтверджують право власності на автомобіль, перевірки відсутності обтяжень за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, сплату передбачених законодавством податків і платежів, досягнення сторонами домовленостей щодо змісту договору. Якщо майно є спільною сумісною власністю, зокрема подружжя, або набувається у спільну сумісну власність […]

Читати повністю

Посвідчення довіреностей

Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах […]

Читати повністю

Поділ майна подружжя

Майно, набуте подружжям за час шлюбу,належить дружині і чоловікові на праві спільної сумісної власності. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної […]

Читати повністю

Шлюбний договір

Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. Договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов’язки. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов’язки подружжя як батьків. Договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. Шлюбний […]

Читати повністю

Загальні відомості, щодо оформлення спадщини

Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Місцем […]

Читати повністю

Спадковий договір

Укладення спадкового договору передбачено ст.ст. 1302-1308 Цивільного Кодексу України. Основними характерними  юридичними умовами спадкового договору є перехід права власності на майно, що є предметом договору тільки після смерті відчужувача, чим суттєво захищаються його права  та знижаються ризики щодо невиконання умов договору, а також  неможливість спадкування визначеного в договорі майна за заповітом в загальному порядку, що […]

Читати повністю

Посвідчення договору управління нерухомим майном

За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна […]

Читати повністю

Засвідчення зразків підписів посадових осіб юридичних осіб на картках, що подаються до банків з метою відкриття рахунків

При засвідченні справжності підписів уповноважених осіб юридичної особи на картках із зразками підписів і відбитка печатки, нотаріус  встановлює обсяг дієздатності юридичної особи, шляхом ознайомлення з установчими документами та безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Для вчинення нотаріальної дії нотаріусу надаються: —    статут підприємства; —    рішення про […]

Читати повністю

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі

Інформація з Державного реєстру прав надається за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки нотаріуса. Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно […]

Читати повністю

Надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Надання витягу з Реєстру здійснюється нотаріусом на підставі заяви про надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що подається в паперовій формі. Фізична або юридична особа має право отримати «Витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна», які свідчать про наявність або відсутність реєстраційного запису в Реєстрі. За однією заявою можна отримати тільки один витяг.

Читати повністю

Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод

Громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод. Укладення таких угод здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог Земельного Кодексу України. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій формі та […]

Читати повністю

Згода другого з подружжя на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення

Дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна згода другого з подружжя  має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, […]

Читати повністю

Оформлення запрошення фізичної особи для отримання іноземцями та особами без громадянства короткострокової візи для в’їзду в Україну

Справжність підпису на  запрошенні фізичної особи — громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України засвідчується нотаріусом після встановлення особи яке здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії. Запрошення […]

Читати повністю

Посвідчення заповіту

Нотаріуси  посвідчують  заповіти  дієздатних громадян, складені відповідно до  вимог  законодавства  України і особисто подані ними нотаріусу , а також забезпечують державну  реєстрацію  заповітів у Спадковому    реєстрі. Посвідчення  заповіту  через  представника,  а  також  одного заповіту від імені кількох осіб не допускається. При  посвідченні  заповіту  від  заповідача  не   вимагається подання  доказів,  які  підтверджують  його  право  на  майно,  […]

Читати повністю

Посвідчення договору дарування нерухомого майна

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування. Сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальна […]

Читати повністю

Оформлення спадщини

                                                            Для заведення спадкової справи необхідно надати: 1) Документ, що встановлює особу спадкоємця (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон тощо);                                                                          2) Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера – паспорт з відміткою про наявність у особи права […]

Читати повністю

Нотаріальне засвідчення справжності підпису на заяві свідка, відповідно до статті 88 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до статті 88 Господарського процесуального кодексу України, в редакції від 07.01.2018 року, передбачено письмове викладення показань свідка у формі заяви з нотаріальним засвідченням справжності його підпису. Заява свідка — письмовий документ, в якому свідок викладає свої показання (пояснення) щодо справи. Така заява повинна містити: — ім’я (прізвище, ім’я та по батькові); — місце проживання […]

Читати повністю

Посвідчення попереднього договору (договору авансу) при купівлі – продажу нерухомого майна.

           Наміри сторін щодо переходу права власності на нерухомість зазвичай закріплюються попередніми домовленостями між покупцем і продавцем  та передачею частини грошових коштів (авансу) в рахунок сплати вартості нерухомого майна. Такі домовленості оформлюються шляхом укладення попереднього договору, який відповідно до статті 635 Цивільного кодексу України укладається у формі, встановленій для основного договору, тобто – посвідчується нотаріально. […]

Читати повністю

Засвідчення вірності копій документів

Нотаріуси засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за умови, що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом. Засвідчення копій офіційних документів, які видаються органами реєстрації актів цивільного стану і надалі використовуватимуться за кордоном, нотаріусами здійснюється лише після попередньої легалізації (консульської легалізації чи проставлення апостиля) оригіналів […]

Читати повністю

Передача в найм (оренду) нерухомого майна, що належить фізичній особі — нерезиденту

Відповідно до підпункту 170.1.3. пункту 170.1, статті 170 Податкового кодексу України: нерухомість, що належить фізичній особі — нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу — підприємця або юридичну особу — резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів. Письмовим договором, за […]

Читати повністю