г. Одесса, ул. Семинарская, 26/28, кв. 21 (напротив Fontan Sky center)

Петровская Наталья Владимировна, мобильный телефон: 063-425-77-70, e-mail: pnpetrovska2@gmail.com

Петровский Владимир Миронович, мобильный телефон: 050-316-77-70, e-mail: notariuspvm@gmail.com

Viber: 063-755-49-44   skype – pnpetrovska   facebook: @not.od.ua

время работы: пн-пт – 09:00 – 18:00, сб – 10:00-16:00, вс – 11:00-15:00.

телефоны конторы: 073-305-77-70063-425-77-70, 050-316-77-70, 073-318-05-77

Прозора лiнiя - Free line

“Кто долго раздумывает, не всегда находит лучшее решение” Й. Гёте

Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України, нотаріуса або надіслання заяви про проставлення апостиля поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України чи його територіальних органів, крім випадку проставлення апостиля на виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України, нотаріус за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис.
Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України, нотаріусу документ, що посвідчує його особу. Заява формується та реєструється виключно за наявності документа про оплату послуги з проставлення апостиля.
Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України.
За результатом розгляду заяви та поданих документів, посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладенням власного кваліфікованого електронного підпису та проставленням на документ кваліфікованої електронної печатки Міністерства юстиції України із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставленні вносяться до Реєстру.
За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля, посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України, нотаріус, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві. Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України, нотаріус відповідно до Правил візуалізує на папері апостиль, сформований за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у формі електронного документа, з обов’язковим проставленням у штампі апостиля печатки.
Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві, нотаріусом, посадовою особою територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи.
Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.